Min undervisning, kunst og terapi er et resultat av et liv der bevegelse, kunst, psykologi og spiritualitet veves sammen. Moderne forskning bekrefter det mange lenge har visst - at det er en sammenheng mellom følelser, erfaringer og fysisk helse. Følelser som fornektes og undertrykkes lagres i kroppen vår.  Dype erfaringer former vår helse, adferd, holdninger og relasjoner. I Forbindelsen mellom vår evne til å omfavne alle følelsene og sidene av oss selv ligger vårt potensial til dyp personlig utvikling. Når psykologi formidles i kunst, bevegelse og ord skaper det følelser og sanselige opplevelser som heler og inspirerer HELE  kvinnen. 

Jeg er takknemlig for muligheten til å gi kvinner opplevelser, meditasjoner og kunst skapt for å omfavne HELE kvinnen og verktøy til et lykkeligere og sunnere liv. Kvinners naturlige kraft  er både biologisk, psykologisk og ikke minst spirituelt. Vi kvinner og våre døtre skal kjenne kunnskapen om vår kvinnelige syklus, være stolte av vår kvinnelighet og kvaliteter som  intuisjon, spiritualitet og  ikke minst vår følsomhet  og klarsyn som utvikler seg i  løpet av de ulike fasene i en kvinnes liv og måned. 

Kunnskapen om den kvinnelige syklusen og anerkjennelsen  av den, er foruten å være  feminisme i praksis, et naturlig verktøy til balanse, selvutvikling, selvforståelse, inspirasjon og velvære.  Visdom nedarvet gjennom generasjoner og inspirasjon til et livsbejaende, kraftfullt inspirerende liv i kunst.  Kvinnekraft for meg, er kunsten å  omfavne og bevege HELE kvinnen.  Jeg gjør dette gjennom skjønnhet, råskap og refleksjon formidlet i workshops, kunst og samtaler. 

Fakta: 

Jeg etablerte Studio Meditationrooms i 2015 etter å ha praktisert ulike yogaformer og spiritualitet siden jeg var tenåring og etter å ha trent under flere internasjonalt anerkjente lærere i 22 år. 

Utdannet profesjonell danser.

Pedagog fra UIO, med fordypning i selvforståelsens betydning for individets FRIHET  og hvordan tilrettelegge for utvikling av menneskers potensial.​ 

Master i coaching-metodikken NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) som er forankret i kognitiv psykologi. 

Utdannet billedkunstner, Ashtanga yoga lærer, Medisinsk barne- og ungdomsyogalærer og FlowYoga lærer.

20 års erfaring med coaching,  1:1 og grupper, både som yogalærer, rådgiver og veileder. 2 års erfaring som rådgiver for barn og foreldre i endringsprosesser, stressmestring og relasjonsutfordringer. 

En  rekke etterutdannelser innen psykisk og fysisk helse, bla. danse og bevegelsesterapi, kognitiv psykologi og depresjonsmestring.