Våre Workshops

 Studio Meditationrooms tilbyr kunst og selvutviklingskonsepter for barn, ungdom og voksne forankret i psykologi. 

" Langt vingespenn og dypt lodd

" Transformative workshop, helt ulikt alt annet jeg har opplevd" 

" F R I G J Ø R E N D E" ! 

" Musikken! Ordene! Wow! 

For mer informasjon og bestilling av workshop kontakt:  ih@ingvildholdhus.no // +47 48 17 19 09.

Moving into light

Fra fragmenter til helhet. Fra drømmer til det virkelige liv. Hvordan kan ubevisste drømmer, bilder og visualisering uttrykt gjennom dans og bevegelse, lede til større selvforståelse, kontakt og kultivere kvinners potensial. Workshopen er forankret i et studie av Carl Gustav Jung sitt begrep «Aktiv imaginasjon.»Stikkord; Bevegelse og danseterapi, selvutvikling, analytisk psykologi, kunst. 

Drømmens visdom - psykologiens kraft

 Vi tar utgangspunkt i drømmene som egenart og inspirasjon. Gjennom å strukturere de i psykologiske verktøy gir vi retning, kontakt og handlekraft. Mål: Økt selvtillit, selvforståelse, inspirasjon, glede og handlekraft. Stikkord: NLP coaching, psykologiske verktøy, dans og bevegelseterapi, kunst. 

Red Tent 

Vi må hvile for å vokse. I kvinners blødningsfase,  såkalte vinterfasen er den naturlige tiden for å trekke seg tilbake og hvile. Denne workshopen er dedikert til dette. Gjennom dype meditasjoner forankret i NLP psykologi, reiki, poesi, kunst og sanselige opplevelser inviteres du til å hvile og nære  sinn, kropp og sjel. Stikkord: Introversjon, kun for kvinner.

The art of art // Yoga + kunst // Barn // familie

Velkommen til en uortodoks yoga / kunstworkshop: Yoga som livsmestring og kulturformidling.  Et konsept utarbeidet for kulturskolen i 2015 og videreutviklet gjennom flere års erfaring som yogalærer for barn og unge, rådgiver for barn og foreldre i endringsprosesser, stressmestring og relasjonsutfordringer. Individuell veiledning og gruppeundervisning i livsmestring, egenledelse, stressmestring og psykologi.  Engasjert av offentlig og privat sektor, herunder kulturskolen, barnehager.

YoDa

 Letting shit go! Bevegelse berører sinnet. Kropp som inngang til sinnet og et vokabular for den ordløse og tause kunnskapen. Danceout med ulike teamer til de råeste spillelistene. Stikkord;  Bevegelse og danseterapi, kunst. 

KID + kraften i deg 

Gruppeundervisning i kognitive psykologiske verktøy for depresjonsmestring, bevisstgjøring av ressurser  + stressmestring, mindfulness, NLP.  Mål: Økt selvforståelse, selvledelse, motivasjon, mestring, inspirasjon, kraft og glede

  • Facebook Social Ikon
  • Instagram