Workshops

 Jeg tilbyr workshops og meditasjoner  skapt for å styrke, nære, frigjøre, bevege og omfavne HELE kvinnen. Emosjonell, fysisk og psykisk katarsis. 

" Langt vingespenn og dypt lodd

" Transformative workshops, helt ulikt alt annet jeg har opplevd" 

" F R I G J Ø R E N D E" ! 

" Musikken! Ordene! Wow!

"  Rebelsk, forfriskende og fri - et forbilde"  

For mer informasjon og bestilling av workshop kontakt:  ih@ingvildholdhus.no // +47 48 17 19 09.

Wild Wise and Free  WOMAN

I denne workshopen vil du lære om din kvinnelige syklus som et naturlig og kraftfullt verktøy til balanse og inspirasjon.  Kunsten å leve autentisk i kontakt med din dypeste natur omfavner kunnskapen om syklusen og vår evne til å  forbinder oss til naturens sykliske faser; høst,vinter, vår og sommer. De unike kvalitetene og energiene knyttet opp til hver fase kan gjennom kunnskap bli til bevissthet om hvordan syklusforståelsen kan opplyse deg og  gjøre deg til mester i ditt eget liv. 

Drømmens visdom - psykologiens kraft

Gjennom healing art meditasjoner, krafttulle affirmasjoner og visualiseringer  ledes du inn i dyp kontakt med drømmene dine, din dypeste natur og ditt autentiske selv, der din egenart, inspirasjon, retning og livsbejaende kraft ligger. Gjennom psykologiske verktøy hjelper jeg deg å strukturere  drømmene , slik at de manifisteres i virkeligheten. Mål: Økt selvtillit, selvforståelse, inspirasjon, glede og handlekraft. Stikkord: NLP coaching, healing art meditasjoner, psykologiske verktøy, dans og bevegelseterapi, kunst. 

Red Tent 

Du må hvile for å vokse. I kvinners blødningsfase som forbinder oss til årstiden vinter, er tiden inne for å trekke tilbake. I denne hvilen oppstår klarsynet. Denne fasen er den mest hellige og bærer med seg potensialet til transformasjon, innsikt og selvforståelse. Denne workshopen er dedikert til dette. Gjennom healing art meditasjoner, berøring, poesi, kunst og sanselige opplevelser inviteres du til dyp hvile, slik at ditt sinn, din kropp og din sjel transformere og klargjøres til en ny syklus og livet som venter deg. Stikkord: Introversjon, hvilende workshop,  kun for kvinner.

Souldance 

Sjeledans er sjelens uttrykk. Jeg begynner alltid workshopen med å lede deg innover til deg selv og ditt unike utrykk, før du  videre forbindes inn i  ditt indre landskap der sjelen din frigjør seg og utfolder seg. Ingenting rett eller galt, kun frigjørende, livsbejaende, helende workout og terapi.

"Fantastisk spilleliste! "Gåsehud, tårer og transformasjon" " Ingvild er en fantastisk fasilisator" 

YoDa

 FREE Your body and soul.  Bevegelse som berører sinnet. Kropp som inngang til sinnet og et vokabular for den ordløse og tause kunnskapen og erfaringen som kroppen holder.  Danceout med ulike teamer til de råeste spillelistene. Stikkord;  Healing art meditasjon, bevegelse og danseterapi, kunst. 

The rebellishion 

 The rebell. Letting shit go! Moderne forskning viser at å få kontakt med  følelsen sinne, er sunn selvhevdelse og sentralt for god psykisk og fysisk helse. Gjennom healing art meditasjon, ord og frigjørende bevegelser ledes du til rebellen i deg. Dans til den råeste spillelista. Slipp ut rebellen i deg og kunsten å gi mer faen.  Verden trenger det. Du trenger det!  Jeg lover!  Stikkord: Healing art meditasjon, frigjørende dans, release, FRIHET.