Søk
  • Ingvild Holdhus

On becoming. Velkommen til samtale med meg

"Every transformation demands as its precondition " the ending of the world" .- the collapse of an old philosophy of life" C.G. Jung


Transformasjon og tilblivelsesprosessen av oss selv, innebærer å finne forbindelsen innover til vår opprinnelige natur, å våge å viser mer av den vi er og slik leve i kontakt med det som gir personlig mening. Med personlig mening mener jeg individets mening, uavhengig av påvirkningen fra kultur, trend og miljø, i den grad det er mulig.


Prosessen med å leve mer autentisk, er både kroppslig og sjelelig. På et tidspunkt, og kanskje over tid,kan den også være vond og vanskelig. Da hjelper det å få perspektiv, bevissthet og støtte som bidrar til ny innsikt, kunnskap og selvforståelse omkring den prosessen man er i. Tilblivelsesprosessen mot å bli mer hel, kongruent og ekte innebærer nødvendigvis en død over det gamle, samt å trene opp den grunnleggende selvfølelsen. Dype, gamle spenninger og vaner har blitt automatiserte tanker, mønstre og handlinger, laget av ditt indre barn eller voksen, med den kapasiteten dette barnet eller denne voksne hadde på gitt tidspunkt. Stiene er tråkke opp som kart i vårt sinn, vår sjel og kropp. Å bevege seg mot en ny begynnelse, lage nye stier, med større kart som integrerer helheten og ivaretar barnet som lagde den opprinnelige stien, krever støtte, veiledning og kunnskap av mennesker som forstår tilblivelsesprosessen.


Tilblivelsesprosessen innebærer død og ødeleggelse av gamle, destruktive mønstre, etterfulgt av reorganisering og ny bevissthet. Dødsfasen kan naturlig nok være en krevende fase, men det er her sann transformasjon finner sted og grunnlaget for å bygge opp en ny, bærekraftig bevissthet og livsførsel.


Mønstre som ble laget langt tilbake i tid sitter ofte dypt i vår kropp og sjel. Vær varsom og bevisst hvem du velger som dine veiledere og lærere i denne prosessen.


Å leve autentisk, sannere og helere er for meg å våge livet. Å være ekte, vise mer av den man er og å velge et liv fylt med personlig mening og inspirasjon krever mot. Det gjøres av modig mennesker. Med min kunnskap og bakgrunn er jeg gjerne med på reisen din.


Kontakt med gjerne på ih@ingvildholdhus.no


#ingvildholdhus

#samtaler

#studiomeditationrooms
187 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle